menu
014 71 28 88 (raadpleging gynaecologie)
014 71 21 35 (materniteit)
014 71 23 73 (raadpleging pediatrie)
014 71 20 20 (kinderafdeling)

kennisbank

10-05-2022

Bezorg je kind een rookvrije start!

Moeder & kind

Kijk op de website voor meer info (www.rookvrijestart.be). 

Vrouw

Naar de Gynaecoloog

Moeder en kind

Zwangerschap?

Kind

Kind