menu
014 71 28 88 (raadpleging gynaecologie)
014 71 21 35 (materniteit)
014 71 23 73 (raadpleging pediatrie)
014 71 20 20 (kinderafdeling)

toon kennisbank artikels betreffende:

Vrouw
kennisbank

HPV: de meest gestelde vragen

Hoe kan je besmet geraken met het HPV virus? Kan ik het HPV virus doorgeven?  Kan ik zwanger worden als ik besmet ben met het HPV virus?

27-02-2018
Vrouw
kennisbank

Stap voor stap naar de gynaecoloog

Kinderen leren lopen, praten, schrijven, spelen, dit zijn de natuurlijkste zaken ter wereld. Maar zodra jonge meisjes hun eerste stappen zetten in de wereld van de intimiteit en seksualiteit, reageert men hier anders op.

27-02-2018
Vrouw
kennisbank

Prolaps: informatie voor patiënten

Wat er precies gebeurt bij een ingreep voor prolaps, verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis. Deze patiëntenbrochure geeft je een idee van wat je mag verwachten als je een prolaps behandeling moet ondergaan.

27-02-2018
Vrouw
kennisbank

Wat als ik een afwijkend uitstrijkje heb?

Een baarmoederhalsuitstrijkje (ook PAP- test genoemd) heeft als doel veranderingen op te sporen die, over lange tijd, zouden kunnen leiden tot baarmoederhalskanker. Tijdens uw laatste gynaecologisch onderzoek bij uw arts werden cellen van de baarmoederhals afgenomen voor onderzoek.  Nu blijkt dat uw uitstrijkje niet volledig normaal was....

27-02-2018
Vrouw
kennisbank

Hoe kan je baarmoederhalskanker voorkomen?

Baarmoederhalskanker is wereldwijd de op één na belangrijkste kanker bij vrouwen jonger dan 45 jaar en na borst- en longkanker de op twee na belangrijkste doodsoorzaak door kanker in de wereld.

27-02-2018
Moeder en kind
kennisbank

Prenatale diagnose door middel van een punctie

Door middel van een kleine ingreep, een punctie, (vlokkentest, vruchtwater- of navelstrengpunctie) wordt weefsel of vocht opgevangen (placentavlokjes, vruchtwater of bloed). Dat weefsel of vocht is afgeleid van de foetus en bevat dus dezelfde genetische informatie. Op die stalen kunnen vervolgens verschillende testen worden uitgevoerd. 

27-02-2018
Vrouw
kennisbank

Operatieve hysteroscopie

Bij een operatieve hysteroscopie wordt er niet alleen in de baarmoeder gekeken, maar kunnen terzelfdertijd operaties in de baarmoeder worden uitgevoerd.

27-02-2018
Vrouw
kennisbank

Borstchirurgie: operatie aan de borstklier

Deze brochure geeft een idee van wat je mag verwachten als je een borstoperatie moet ondergaan.  Wat er precies gebeurt tijdens deze ingreep kan verschillen naargelang de indicatie.  Dit wordt vooraf met jou overlegd.

27-02-2018
Vrouw
kennisbank

Hysterectomie: het verwijderen van de baarmoeder

Het Griekse woord ‘hyster’ betekent baarmoeder en ‘ectomie’ staat voor ‘uitsnijden’. Een hysterectomie is dus een operatie waarbij de baarmoeder verwijderd wordt. Soms worden ook de eileiders en de eierstokken weggehaald. Dit hangt af van de reden van de operatie, de bevindingen tijdens de ingreep en je leeftijd.

27-02-2018
Vrouw
kennisbank

Menopauze

De menopauze gaat soms gepaard met lichamelijke (warmteopwellingen, nachtelijk zweten, duizeligheid, urinewegproblemen, osteoporose…) en psychologische gevolgen (angst, depressieve stemming, slaap- of concentratieproblemen…) die de levenskwaliteit in mindere of meerdere mate kunnen aantasten.

27-02-2018
Moeder en kind
kennisbank

NIPT: niet-invasieve prenatale test om het risico te bepalen op trisomie 21

Een baby met trisomie 21 – ook Downsyndroom genoemd – heeft drie exemplaren van het chromosoom 21 in plaats van de normale twee exemplaren. Trisomie 21 gaat gepaard met een verstandelijke beperking en soms ook lichamelijke afwijkingen bij voorbeeld hartafwijkingen.  Via de NIP-test kan je vanaf 12 weken zwangerschap laten testen of je baby mogelijk het Down syndroom heeft.

27-02-2018
Moeder en kind
kennisbank

De keizersnede

Soms is een gewone bevalling niet mogelijk, hetzij voor jou, hetzij voor je kindje.  Dan wordt een keizersnede uitgevoerd.  Deze operatie kan vooraf al besproken en ingepland zijn, maar kan je ook heel onverwacht overkomen.

27-02-2018

Vrouw

Naar de Gynaecoloog

Moeder en kind

Zwangerschap?

Kind

Kind