menu
014 71 28 88 (raadpleging gynaecologie)
014 71 21 35 (materniteit)
014 71 23 73 (raadpleging pediatrie)
014 71 20 20 (kinderafdeling)

toon kennisbank artikels betreffende:

Moeder en kind
kennisbank

Bezorg je kind een rookvrije start!

Kijk op de website voor meer info (www.rookvrijestart.be). 

10-05-2022
Kind
kennisbank

Vaccinaties

Aanvullingen naast het basis vaccinatieschema

Alle kinderen in België krijgen via Kind & Gezin een basis vaccinatieschema aangeboden. Deze vaccins worden door de overheid gratis ter beschikking gesteld.

Hiernaast bestaan er nog andere vaccins die niet door de overheid worden betaald. Maar veel mutualiteiten voorzien een jaarlijkse bijdrage voor deze vaccins. Informeer hiernaar bij uw mutualiteit.

Heeft uw kind één of meerdere vaccins niet gekregen volgens het basis vaccinatieschema? Dan kunt u samen met uw behandelende arts een inhaalschema opstellen. Het is nooit te laat om te vaccineren!

24-08-2019
Moeder en kind
kennisbank

Ontslagbrochure moederhuis

Wat u allemaal moet weten wanneer u en uw kersverse spruit naar huis vertrekken ...

26-01-2019
Moeder en kind
kennisbank

Onthaalbrochure materniteit

Het reilen en zeilen op onze materniteit.

26-01-2019
Vrouw
kennisbank

de Mona Lisa touch laserbehandeling

De Mona Lisa Touch laserbehandeling

Vaginale ongemakken zoals droogheid, branderig gevoel, pijn tijdens het vrijen en incontinentie treden vaak op tijdens de menopauze, na een bevalling of omwille van een behandeling van borstkanker. Deze klachten beïnvloeden de levenskwaliteit van vele vrouwen. De Laserbehandeling MonaLisa Touch® is hiervoor een ideale oplossing. De laserbehandeling kost 150,00 euro per sessie.17-01-2019
Kind
kennisbank

Allergie

Wat is een allergie en wat zijn de symptomen? Is er iets aan te doen? U kunt dit nalezen in dit overzicht.

09-01-2019
Kind
kennisbank

Endocarditisprofylaxe

U hebt van onze kindercardioloog dr. Givron te horen gekregen dat er een 'levenslange endocarditisprofylaxe'  geldt wanneer er bij uw kind een heelkundige ingreep of tandextractie gepland wordt. Wat dit concreet betekent voor de (tand)arts of chirurg die deze ingreep zal uitvoeren vindt u in bijgaande brochure. Het strekt tot aanbeveling dat u deze brochure afdrukt en meeneemt, liefst voorafgaand aan de ingreep of tandextractie.

09-01-2019
Kind
kennisbank

Gebruik Epipen

De kinderarts heeft een Epipen voorgeschreven? Hoe moet u die pen eigenlijk gebruiken?

Het kan vrij beangstigend zijn te weten dat je kind mogelijks een allergische reactie kan vertonen bij het eten van en/of blootstelling aan bepaalde stoffen. De arts heeft dan ook een Epipen voorgeschreven om een ernstige allergische reactie tegen te gaan. In de brochure wordt u haarfijn uitgelegd wat u precies moet doen bij een allergische reactie.

09-01-2019
Kind
kennisbank

Lactose ademtest

Zou mijn kind lactose-intolerant zijn?

De kinderarts heeft - in samenspraak met u - beslist om een lactose ademtest te plannen. Op deze manier kan nagekeken worden of u kind al dan niet lactose-intolerantie vertoont.

Maar wat houdt zo'n lactose ademtest precies in? Waar moet u rekening mee houden de dag van het onderzoek en de dag voordien?

09-01-2019
Kind
kennisbank

Gebruik voorzetkamer

De kinderarts heeft een puffer voorgeschreven. Zo'n puffer met voorzetkamer vraagt om een correcte toepassing. Enkel dan is het effect van de medicatie optimaal.


09-01-2019
Moeder en kind
kennisbank

Drugs en alcohol in de zwangerschap

De mooiste start begint met een stop ...

30-12-2018
Vrouw
kennisbank

seksualiteit in de menopauze

Seksualiteit in de menopauze, blijft vaak een blinde vlek blijft tijdens het gesprek met de arts. Wij willen actief aandacht besteden aan problemen rond seksualiteit in de menopauze.  Met onze seksuologische raadpleging bij kunnen wij u gespecialiseerd advies geven voor problemen van verminderd verlangen, vragen rond beleving van seksualiteit,..  Maar ook op medisch vlak zijn er behandelingen die problemen rond seksualiteit kunnen oplossen.  Naast hormonale en niet- hormonale medicatie, kunnen wij u vanaf nu ook de Mona Lisa touch laserbehandeling aanbieden.  Dit is een innovatieve methode om de vagina te behandelen waardoor problemen zoals pijn en droogtegevoel bij het vrijen kunnen verbeteren.  Bespreek deze problemen dus met uw arts!  

17-10-2018

Vrouw

Naar de Gynaecoloog

Moeder en kind

Zwangerschap?

Kind

Kind