menu
014 71 28 88 (raadpleging gynaecologie)
014 71 21 35 (materniteit)
014 71 23 73 (raadpleging pediatrie)
014 71 20 20 (kinderafdeling)

kennisbank

24-08-2019

Vaccinaties

Kind

Aanvullingen naast het basis vaccinatieschema

Alle kinderen in België krijgen via Kind & Gezin een basis vaccinatieschema aangeboden. Deze vaccins worden door de overheid gratis ter beschikking gesteld.

Hiernaast bestaan er nog andere vaccins die niet door de overheid worden betaald. Maar veel mutualiteiten voorzien een jaarlijkse bijdrage voor deze vaccins. Informeer hiernaar bij uw mutualiteit.

Heeft uw kind één of meerdere vaccins niet gekregen volgens het basis vaccinatieschema? Dan kunt u samen met uw behandelende arts een inhaalschema opstellen. Het is nooit te laat om te vaccineren!

Vrouw

Naar de Gynaecoloog

Moeder en kind

Zwangerschap?

Kind

Kind