menu
014 71 28 88 (raadpleging gynaecologie)
014 71 21 35 (materniteit)
014 71 23 73 (raadpleging pediatrie)
014 71 20 20 (kinderafdeling)

Artikels met categorie kind

Kind
kennisbank

Vaccinaties

Aanvullingen naast het basis vaccinatieschema

Alle kinderen in België krijgen via Kind & Gezin een basis vaccinatieschema aangeboden. Deze vaccins worden door de overheid gratis ter beschikking gesteld.

Hiernaast bestaan er nog andere vaccins die niet door de overheid worden betaald. Maar veel mutualiteiten voorzien een jaarlijkse bijdrage voor deze vaccins. Informeer hiernaar bij uw mutualiteit.

Heeft uw kind één of meerdere vaccins niet gekregen volgens het basis vaccinatieschema? Dan kunt u samen met uw behandelende arts een inhaalschema opstellen. Het is nooit te laat om te vaccineren!

24-08-2019
Kind
kennisbank

Allergie

Wat is een allergie en wat zijn de symptomen? Is er iets aan te doen? U kunt dit nalezen in dit overzicht.

09-01-2019
Kind
kennisbank

Endocarditisprofylaxe

U hebt van onze kindercardioloog dr. Givron te horen gekregen dat er een 'levenslange endocarditisprofylaxe'  geldt wanneer er bij uw kind een heelkundige ingreep of tandextractie gepland wordt. Wat dit concreet betekent voor de (tand)arts of chirurg die deze ingreep zal uitvoeren vindt u in bijgaande brochure. Het strekt tot aanbeveling dat u deze brochure afdrukt en meeneemt, liefst voorafgaand aan de ingreep of tandextractie.

09-01-2019
Kind
kennisbank

Gebruik Epipen

De kinderarts heeft een Epipen voorgeschreven? Hoe moet u die pen eigenlijk gebruiken?

Het kan vrij beangstigend zijn te weten dat je kind mogelijks een allergische reactie kan vertonen bij het eten van en/of blootstelling aan bepaalde stoffen. De arts heeft dan ook een Epipen voorgeschreven om een ernstige allergische reactie tegen te gaan. In de brochure wordt u haarfijn uitgelegd wat u precies moet doen bij een allergische reactie.

09-01-2019
Kind
kennisbank

Lactose ademtest

Zou mijn kind lactose-intolerant zijn?

De kinderarts heeft - in samenspraak met u - beslist om een lactose ademtest te plannen. Op deze manier kan nagekeken worden of u kind al dan niet lactose-intolerantie vertoont.

Maar wat houdt zo'n lactose ademtest precies in? Waar moet u rekening mee houden de dag van het onderzoek en de dag voordien?

09-01-2019
Kind
kennisbank

Gebruik voorzetkamer

De kinderarts heeft een puffer voorgeschreven. Zo'n puffer met voorzetkamer vraagt om een correcte toepassing. Enkel dan is het effect van de medicatie optimaal.


09-01-2019
Kind
kennisbank

Help, mijn baby heeft koorts!

Wanneer spreken we van koorts? Bij kinderen wordt de temperatuur rectaal gemeten, bij voorkeur met een digitale thermometer. Een kind heeft koorts wanneer zijn lichaamstemperatuur 38,5°C is of meer. Bij een baby jonger dan 3 maanden spreken we al van koorts vanaf 38°C. Koorts is een signaal, geen ziekte. Het is belangrijk na te gaan hoe een kind zich gedraagt, hoe het eruit ziet en of er nog andere symptomen zijn. 

27-02-2018

Vrouw

Naar de Gynaecoloog

Moeder en kind

Zwangerschap?

Kind

Kind