menu
014 71 28 88 (raadpleging gynaecologie)
014 71 21 35 (materniteit)
014 71 23 73 (raadpleging pediatrie)
014 71 20 20 (kinderafdeling)

OPNAME EN BEVALLING

HOE BEVALT HET IN MOL?

De dokters en vroedvrouwen van onze afdeling bieden je dag en nacht de beste zorgen. In ons moederhuis staat een heel team paraat om moeders, hun partners en hun baby persoonlijk bij te staan. Waar het aantal bevallingen in Vlaanderen al een paar jaar aan het dalen is, worden bij ons in Mol alleen maar méér baby’s geboren!

janko-ferlic-161104-unsplash.jpg

Vrouw

Naar de Gynaecoloog

Moeder en kind

Zwangerschap?

Kind

Kind